close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej

   

 • NAUKA JĘZYKA POLSKIEGO NA SŁOWACJI

 •  

  Kursy języka polskiego w Polskim Instytucie

   

   

  Instytut Polski corocznie organizuje kursy języka polskiego dla Słowaków. Szczegółowe informacje dotyczące aktualnej oferty są dostępne na stronie internetowej polinst.sk/pl/kursy-jzyka-polskiego.html

  tel. 02 544 320 88

   

  Poświadczenie języka polskiego

   

   

  Szczegółowe informacje dotyczące poświadczenia znajomości języka polskiego znajdują się na stronie:

  www.buwiwm.edu.pl/certyfikacja albo http://certyfikatpolski.pl/.

   

   

   

  Szkolny Punkt Konsultacyjny przy Ambasadzie RP

  Prowadzi kształcenie dzieci obywateli polskich czasowo lub stale zamieszkałych w Słowacji w zakresie 6-letniej szkoły podstawowej, 3-letniego gimnazjum i 3-letniego liceum.

   

  Zajęcia prowadzone są w systemie stacjonarnym (w soboty). Kształcenie odbywa się w zakresie przedmiotów: język polski, historia Polski, geografia Polski i wiedza o społeczeństwie oraz edukacji wczesnoszkolnej w klasach I-III.

   

  Szkoła umożliwia uczniom zdobywanie wiedzy zgodnie z programem zreformowanej polskiej szkoły, ułatwia udział w olimpiadach z języka polskiego, jak również start na studia w Polsce. Do zadań Szkolnego Punktu Konsultacyjnego należy również podtrzymywanie polskich zwyczajów i tradycji.

   

  Na zakończenie roku szkolnego uczniowie otrzymują świadectwo Ministerstwa Edukacji Narodowej RP. Nauka w szkole jest bezpłatna.

   

  Dane kontaktowe SPK w Bratysławie:

   

  Szkoła Podstawowa im. Jana de La Salle, ul. Detvianska 24, 831 06 Bratysława

  Kierownik SPK w Bratysławie: mgr Monika Holzwieser

  mail: bratyslawa@orpeg.pl  

  tel. kom.: + 48 690 018 107

  www.bratyslawa.orpeg.pl

   

   

  Szkółki Polonijne Języka Polskiego przy organizacjach polonijnych 

   

   

  •Szkółka przy Klubie Polskim Regionu Nitra

  prezes KP - mgr Romana Greguškova, tel./fax 037-652 43 23

   

   

  •Szkółka Sobotnio-Niedzielna przy OZ Polonus w Żylinie

  prezes OZ Polonus - Katarzyna Bielik, tel.  0910 932 574  

  Informacje szczegółowe na stronie:

  http://polonus.sk/?page_id=23&lang=pl

   

  Internetowa edukacja dzieci Polaków przebywających za granicą

  www.libratus.edu.pl

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: