close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej

   

 • SKARGI I WNIOSKI

 •  

  Informacja o skargach i wnioskach

   

  Skargi i wnioski można składać od poniedziałku do czwartku w  okienku Nr 1 w poczekalni Referatu Konsularnego od godziny 9:30 do 13:00. Skargi i wnioski mogą być wnoszone pisemnie, telegraficznie lub za pomocą telefaksu, poczty elektronicznej, a także ustnie do protokołu. Ważne! Skargi i wniosku nie można złożyć telefonicznie.

   

  Na podstawie upoważnienia kierownika placówki Stanisław Kargul, radca-minister przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w środy w godzinach od 13:00 do 15:00.

   

  Skargi i wnioski powinny zawierać imię i nazwisko (nazwę) oraz adres skarżącego (wnioskodawcy). W przypadku, gdy skargi i wnioski nie zawierają ww. danych, pozostawia się je bez rozpoznania.

   

  _______________________________________

  Jakie informacje musi zawierać skarga i wniosek:

   

  1. skarga i wniosek powinny zawierać: imię i nazwisko wnoszącego oraz dokładny adres do korespondencji
  2. jeśli skarga i wniosek jest składana w interesie innej osoby - musi to nastąpić za jej zgodą; taką zgodę, wyrażoną w formie pisemnej, należy dołączyć do składanego pisma;
  3. w skardze i wniosku, w miarę możliwości, należy przedstawić jak najwięcej szczegółów opisujących zdarzenie, którego dotyczy dana sprawa. Jeżeli przedmiot sprawy nie będzie dotyczyć właściwości Ambasady RP w Bratysławie, sprawa zostanie przesłana do organu właściwego.

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: