""
close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej

   

 • MIĘDZYNARODOWA SIEĆ POŚREDNICTWA PRACY EURES

 •  

    Międzynarodowa sieć pośrednictwa pracy EURES

  EURES jest siecią współpracy publicznych służb zatrudnienia krajów należących do EOG - Europejskiego Obszaru Gospodarczego - z innymi organizacjami regionalnymi, krajowymi i międzynarodowymi, działającymi w obszarze zatrudnienia, takimi jak związki zawodowe, organizacje pracodawców, władze lokalne i regionalne. W skład EOG wchodzą kraje Unii Europejskiej oraz Norwegia, Islandia, Szwajcaria i Lichtenstein. W uproszczeniu można stwierdzić, że do tej pory poszukujący pracy Polacy korzystali z usług polskich urzędów pracy. Od maja mogą korzystać z sieci usług europejskich pośredników pracy, odpowiedników naszych urzędów pracy w zakresie pośrednictwa pracy.
  Sieć EURES ułatwia mieszkańcom EOG podejmowanie pracy poza krajem zamieszkania oraz wspiera pracodawców w rekrutacji pracowników z innych krajów EOG. EURES umożliwia osobom poszukującym pracy i pracodawcom dostęp do informacji oraz doradztwa ułatwiającego przepływ siły roboczej. Ten system pośrednictwa zawodowego umożliwia dostęp do wszystkich anonsów o wakatach, które pracodawcy skierowali do urzędów pracy w krajach członkowskich.

  Partnerzy sieci EURES wymieniają między sobą wszystkie informacje na temat wolnych miejsc pracy, profilu regionalnych rynków pracy oraz warunków życia i pracy. Sieć nieustannie się rozwija i rozbudowuje po to, by poprawić warunki swobodnego przepływu pracowników wewnątrz EOG. Dąży do stworzenia prawdziwego europejskiego rynku pracy. EURES można zatem rozumieć jako międzynarodową sieć pośrednictwa pracy funkcjonującą w obrębie EOG.

  EURES jest jedną z podstawowych usług rynku pracy a składają się na nią takie usługi jak:

  • udzielanie bezrobotnym i innym osobom poszukującym pracy pomocy w uzyskaniu odpowiedniego zatrudnienia zgodnie z prawem swobodnego przepływu pracowników w UE,
  • udzielanie pracodawcom pomocy w uzyskaniu pracowników o poszukiwanych kwalifikacjach zawodowych,
  • inspirowanie i organizowanie kontaktów bezrobotnych i poszukujących pracy z pracodawcami,
  • informowanie o sytuacji na rynkach pracy, z uwzględnieniem występujących tam zawodów deficytowych i nadwyżkowych,
  • przeciwdziałanie i zwalczanie pojawiających się przeszkód w mobilności w dziedzinie zatrudnienia,
  • informowanie pracowników publicznych służb zatrudnienia oraz związków zawodowych i organizacji pracodawców o usługach EURES,
  • inicjowanie projektów o wymiarze międzynarodowym i zarządzanie nimi.

  EURES działa w oparciu o sieć informatyczną i sieć ludzką. "Centrum" całego systemu jest strona internetowa http://europa.eu.int/eures/index.jsp zarządzana przez Komisję Europejską. Jest to najważniejszy portal UE dotyczący mobilności na rynku pracy, oferujący dostęp do ofert pracy w krajach Unii.

  Oprócz oficjalnej strony Sieci EURES, każde państwo należące do sieci EURES posiada swą stronę internetową. Znaleźć na niej można informacje o wdrażaniu systemu, informację o aktach prawnych, okresach przejściowych wprowadzonych przez poszczególne kraje dawnej Piętnastki, o warunkach życia i pracy w krajach EOG oraz oferty pracy.

  Adres polskiej strony EURES: http://www.praca.gov.pl/eures


  Adres słowackiej strony EURES: http://www.eures.sk

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: