""
close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej

   

 • WSPÓŁPRACA GOSPODARCZA

 •  

  Współpraca gospodarcza Polska-Słowacja

  (okres styczeń – wrzesień 2016 w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego)

   

  1. Gospodarcze umowy dwustronne

  W stosunkach Polski ze Słowacją obowiązują dwie umowy dwustronne o tematyce gospodarczej:

  - Umowa między Rzeczpospolitą Polską a Republiką Słowacką w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków i majątku z 18.08.1994 r.,

  - Umowa między Rzeczpospolitą Polską a Republiką Słowacką w sprawie wzajemnego popierania i ochrony inwestycji z 18.08.1994 r.

  2. Handel zagraniczny

  Wg danych Głównego Urzędu Statystycznego RP (GUS) obroty ze Słowacją wzrosły o 1,4% i wyniosły 5 948,5 mln euro, plasując Słowację na 13 miejscu z udziałem 2,2% w całości obrotów handlu zagranicznego Polski.  Polska uzyskała ze Słowacją dodatni bilans handlowy w wysokości 660,2 mln EUR, o 368,8 mln EUR mniej niż w trzech kwartałach 2015r.

   

  Eksport

  Wg GUS polski eksport na Słowację obniżył się o 4,1% do 3 304,4 mln EUR. W polskim eksporcie Słowacja zajęła 11 miejsce z udziałem 2,5%. Największe udziały miały następujące grupy towarowe: 

   

  Wyszczególnienie

  Wartość

  w mln EUR

  Udział %

  Dynamika

  wyroby przemysłu elektromaszynowego, w tym:

  976,6

  29,6

  104,3

  urządzenia mechaniczne i elektryczne

  435,1

  13,2

  98,6

  pojazdy, statki powietrzne, jednostki pływające i współdziałające urządzenia

  472,1

  14,3

  105,1

  przyrządy, aparaty optyczne, kinematograf., pomiarowe, zegarki

  69,4

  2,1

  152,8

  wyroby przemysłu chemicznego, w tym:

  547,5

  16,6

  102,7

  produkty przemysłu chemicznego i pokrewnych

  249,4

  7,5

  106,3

  tworzywa sztuczne i wyroby, kauczuk i wyroby

  298,1

  9,0

  99,9

  artykuły rolno-spożywcze, w tym:

  529,0

  16,0

  93,8

  zwierzęta żywe, produkty pochodzenia zwierzęcego

  181,5

  5,5

  99,9

  produkty pochodzenia roślinnego

  54,6

  1,7

  80,9

  tłuszcze, oleje pochodzenia zwierzęcego i roślinnego

  55,4

  1,7

  77,5

  gotowe artykuły spoż., napoje bezalk., alkohol i ocet, tytoń

  237,6

  7,2

  97,6

  wyroby metalurgiczne

  463,3

  14,0

  84,3

  wyroby przemysłu lekkiego, w tym:

  176,3

  5,3

  115,0

  materiały i wyroby włókiennicze

  133,3

  4,0

  115,2

  obuwie, nakrycia głowy, sztuczne kwiaty

  43,1

  1,3

  114,5

  wyroby przemysłu drewno-papierniczego, w tym:

  161,6

  4,9

  112,6

  drewno i wyroby z niego, wyroby z korka i koszykarskie

  93,0

  2,8

  124,2

  ścier drzewny lub z in. mat. celulozowego, papier i tektura

  67,3

  2,0

  99,7

  produkty mineralne

  108,4

  3,3

  47,6

   wyroby ceramiczne

  103,5

  3,1

  88,5

  Źródło: Główny Urząd Statystyczny RP

   

  Import

  Polski import ze Słowacji wzrósł o 9,3% i wyniósł 2 644,2 mln EUR. W  polskim imporcie Słowacja zajęła 12  miejsce z udziałem 2,0 %. Największe udziały miały następujące grupy towarowe:

   

  Wyszczególnienie

  Wartość

  w mln EUR

  Udział %

  Dynamika

  wyroby przemysłu elektromaszynowego, w tym:

  852,6

  32,2

  115,3

  urządzenia mechaniczne i elektryczne

  515,4

  19,5

  115,1

  pojazdy, statki powietrzne, jednostki pływające i współdziałające urządzenia

  306,2

  11,6

  116,8

  przyrządy, aparaty optyczne, kinematograf., pomiarowe, zegarki

  31,0

  1,2

  106,4

  wyroby metalurgiczne

  517,4

  19,6

  95,5

  produkty mineralne

  376,5

  14,2

  231,8

  wyroby przemysłu chemicznego, w tym:

  285,2

  10,8

  90,7

  produkty przemysłu chemicznego i pokrewnych

  89,1

  3,4

  87,6

  tworzywa sztuczne i wyroby, kauczuk i wyroby

  196,1

  7,4

  92,3

  artykuły rolno-spożywcze, w tym:

  237,8

  9,0

  102,9

  zwierzęta żywe, produkty pochodzenia zwierzęcego

  48,6

  1,8

  96,1

  produkty pochodzenia roślinnego

  94,6

  3,6

  100,2

  tłuszcze, oleje pochodzenia zwierzęcego i roślinnego

  4,8

  0,2

  239,8

  gotowe artykuły spoż., napoje bezalk., alkohol i ocet, tytoń

  89,8

  3,4

  106,6

  wyroby przemysłu lekkiego, w tym:

  133,5

  5,0

  73,1

  materiały i wyroby włókiennicze

  118,0

  4,5

  70,6

  obuwie, nakrycia głowy, sztuczne kwiaty

  15,5

  0,6

  100,1

  wyroby przemysłu drzewno-papierniczego,w tym:

  124,0

  4,7

  92,3

  drewno i wyroby, wyroby z korka i koszykarskie

  50,2

  1,9

  100,3

  ścier drzewny lub z in. mat. celulozowego, papier i tektura

  73,9

  2,8

  87,6

  Źródło: Główny Urząd Statystyczny RP

   

  Wg danych GUS w liczbach bezwzględnych w okresie styczeń - wrzesień 2016 r. Polska w obrotach handlowych ze Słowacją odnotowała największe nadwyżki w dziale artykułów rolno-spożywczych (+  291,2 mln EUR), w tym gotowe artykuły spożywcze, napoje bezalkoholowe, alkohol, ocet, tytoń (+147,8 mln EUR), zwierzęta żywe i produkty pochodzenia zwierzęcego (+132,9 mln EUR), mięso i podroby jadalne (+105,8 mln EUR), tłuszcze, oleje pochodzenia zwierzęcego i roślinnego oraz ich produkty (+50,6), produkty mleczarskie, jaja i miód (+45,9 mln EUR), w dziale wyrobów przemysłu chemicznego (+262,3 mln EUR) oraz pojazdów nieszynowych oraz ich części (163,4 mln EUR). Największy deficyt Polski w handlu ze Słowacją wystąpił w przypadku produktów mineralnych (-268,1 mln EUR), paliw mineralnych, olejów mineralnych oraz produktów ich destylacji (-254,9 mln EUR) oraz żelaza i wyrobów ze stali (-137,3 mln EUR).

   

  3. Inwestycje

  Pomimo że współpraca inwestycyjna pozostaje na stosunkowo niskim poziomie, to szczególnie po roku 2000 zostały ulokowane inwestycje, polskie na Słowacji lub słowackie w Polsce, które swoją wielkością lub znaczeniem wyróżniają się. Czynnikami sprzyjającymi inwestycjom są: bliskość rynków, rozwój współpracy gospodarczej i wzrost potencjału inwestycyjnego przedsiębiorstw. Dane banków narodowych określające wartości napływu bezpośrednich inwestycji zagranicznych jednak nie w pełni odzwierciedlają aktywność inwestorów na obu rynkach. Jedną z przyczyn takiej sytuacji jest fakt, że inwestorzy po ulokowaniu pierwszej inwestycji często tworzą w danym kraju filie, które są podmiotami prawnymi tego kraju i dokonywane przez nich inwestycje nie są rejestrowane jako zagraniczne.

   

  Jak podaje Narodowy Bank Słowacji,  napływ  bezpośrednich inwestycji zagranicznych (BIZ) na Słowację w 2015 roku stanowił kwotę -176,138 milionów euro (w tym 145,083 mln euro inwestycji w udziałach własnościowych i reinwestowanym zysku oraz -321,221 mln euro w instrumentach dłużnych). Opublikowany napływ inwestycji z Polski w 2015 r. stanowił łączną kwotę 148,856 mln euro (w tym -170,516 mln euro inwestycji w udziałach własnościowych i reinwestowanym zysku oraz 319,372 mln euro w instrumentach dłużnych).

   

  Opublikowany odpływ BIZ ze Słowacji w 2015 r. stanowił -165,379 mln euro (w tym -92,458 mln euro inwestycji w udziałach własnościowych i reinwestowanym zysku oraz -72,921 mln euro w instrumentach dłużnych). Odpływ BIZ ze Słowacji do Polski w 2015 r. stanowił łącznie -31,032 mln euro (w tym -47,124 mln euro inwestycji w udziałach własnościowych i reinwestowanym zysku oraz 16,092 mln euro w instrumentach dłużnych).

   

  Łączna wartość BIZ na Słowacji na koniec 2015 r. według danych NBS wyniosła 40,129 mld EUR, (w tym  33,900 mld euro inwestycji w udziałach własnościowych i reinwestowanym zysku oraz 6,229 mld euro w instrumentach dłużnych). BIZ w Polski wynosiły łączną wartość 129,462 mln euro (co składa się na 108,939 mln euro w udziałach własnościowych i reinwestowanym zysku oraz 20,523 mln euro w instrumentach dłużnych).

   

  Łączna wartość słowackich BIZ zagranicą na koniec 2015 r. stanowiła 2,177 mld euro (co składa się na 1,799  mld euro w udziałach własnościowych i reinwestowanym zysku oraz 377,786 mln euro w instrumentach dłużnych). Wartość słowackich BIZ w Polsce osiągnęła 188,061 mln EUR, (w tym 92,555 mln euro inwestycji w udziałach własnościowych i reinwestowanym zysku oraz 95,506 mln euro w instrumentach dłużnych).

   

  Według danych Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych (PAIIZ) na koniec 2015 roku wśród największych zagranicznych inwestorów w Polsce jest 10 firm słowackich: deweloper HB Reavis, rafineria Slovnaft (członek grupy MOL), producent oprogramowania antywirusowego ESET, producent słodyczy I.D.C. Holding, firma budowlana Vahostav (uczestniczyła w konsorcjum budującym Terminal Naftowy w Gdańsku), producent części i urządzeń samochodowych KOAM, firma spedycyjna Trade Trans Invest,  firma windykacyjna Asset Portfolio Servicing (należy do grupy kapitałowej Slavia Capital), firma EKOSERVIS (oferująca rozwiązania w zakresie gospodarki wodno-ściekowej oraz techniki basenowej) oraz firma doradcza Accace.

   

  Na wysoką pozycję Polski w zakresie lokowania słowackich BIZ wpływa przede wszystkim aktywność akwizycyjna grup finansowych Penta i J&T oraz firmy developerskiej HB Reavis. W 2014 r. słowacka spółka Tatry Mountain Resort należąca do grupy J&T wzmocniła swoją pozycję w branży turystycznej poprzez zakup ośrodka narciarskiego w Szczyrku oraz Śląskiego Wesołego Miasteczka. Jej akwizycja w postaci parku zabaw Energylandia jest propagowana wśród Słowaków za pośrednictwem mediów (szczególnie tych, które są spokrewnione ze spółką J&T), z podkreśleniem bliskości do Słowacji. Inwestycja w Śląskie Wesołe Miasteczko ze strony słowackiej spółki Tatry Mountain Resorts polegała w nabyciu udziału 75% oraz zobowiązaniu dokonania w ciągu pięciu lat inwestycji w celu modernizacji miasteczka o wartości 27 milionów euro.

   

  Podmioty słowackie wykazują zainteresowanie polskim sektorem energetycznym oraz budowlanym. Słowacka spółka E-Group ogłosiła zamiar budowy elektrowni wiatrowej w Polsce i w Niemczech, gdzie planuje zainwestować łącznie powyżej 100 milionów euro.

   

  Zainteresowanie rynkiem słowackim zgłosiła firma Etos, właściciel marki odzieżowej Diverse, która planuje otworzyć sklepy marki Diverse na Słowacji w formie franczyzy.

   

  W zakresie produkcji żywności do polskich inwestycji należy zakup farmy hodowlanej we wschodniej Słowacji przez Pawła Piotra Święcickiego. Kolejną inwestycją w branży rolniczej jest zakup farmy drobiu o wartości 500 tys. euro przez polskiego inwestora G. K. Wędrychowicza, również we wschodniej Słowacji.

   

  Polskie inwestycje na Słowacji związane są głównie z dystrybucją towarów rynkowych (materiały budowlane, meble, artykuły rolno-spożywcze, tekstylia, obuwie, sprzęt gospodarstwa domowego) oraz z branżą samochodową. Największe polskie inwestycje dotyczą produkcji i dystrybucji napojów (Maspex Wadowice), produkcji puszek (CanPack) oraz usług doradztwa komputerowego i sprzedaży oprogramowania (Asseco Poland), a także dystrybucji materiałów budowlanych i artykułów wyposażenia wnętrz (Merkury Market) i mebli (Nowy Styl Group, Black Red White), sieci sklepów sprzedaży odzieży i obuwia (RESERVED, Gatta, Top Secret, Wojas, CCC, Bonprix, Cropp Town, House Shop). Rynek słowacki aktualnie jest również atrakcyjny dla firm doradczych (Accace, grupa TGC Corporate Lawyers, Acartus) oraz windykacyjnych (Kruk), które otworzyły oddziały na Słowacji. Pierwszym bankiem internetowym na Słowacji jest mBank (od roku 2007).  Rozbudowana jest sieć paczkomatów easyPack.

   

  Polskie podmioty wykazują zainteresowanie słowackim rynkiem odpadami. Przykładem jest spółka Collect Point sp. z o.o. S.K.A., która jest spółką zależną Elemental Holding (grupy kapitałowej działającej w branży recyklingu i obrotu surowcami wtórnymi oraz dostawca surowca do hut i odlewni), która w październiku 2014 r.  nabyła 67% udziałów słowackiej spółki Metal Holding s.r.o. Wysokość inwestycji Elemental Hodling wyniosła 3,08 mln euro. W branży handlu w 2014 r. odnotowano inwestycję polskiej spółki inwestycyjnej Grupa Grass na Słowacji, w formie zakupu od duńskiej firmy branży drewnianej Dalhoff Larsen & Horneman jej córki zależnej na Słowacji. Zamiarem Grupy Grass, która w ramach tej inwestycji łącznie za 13,25 mln euro, kupiła również osiem logistycznych centrów w Polsce, jest zajęcie czołowych miejsc w imporcie egzotycznego drewna.  Kolejną inwestycją w sektorze handlu jest rozwój sieci Textil Market polskiej spółki ADESSO, która na Słowacji w roku 2014 otworzyła 3 sklepy z odzieżą. Zarejestrowano też nowe inwestycje firm polskich już wcześniej założonych na rynku słowackim, np. inwestycja spółki Versaco, producenta kołpaków samochodowych w wysokości 1,5 miliona euro w ciągu pięciu lat, która ma utworzyć 60 nowych miejsc pracy. Zakład produkcyjny Versaco powstał na Słowacji w 2007 r.

          

  Wśród firm słowackich, które podjęły działania akwizycyjne w Polsce, należy wymienić firmę HB Reavis, która zrealizowała biurowe inwestycje budowlane w Warszawie i m.in. wygrała przetarg na rekonstrukcję dworca kolejowego Warszawa Zachodnia, Esset, należącą do najszybciej rosnących firm IT w Europie oraz J&T (private equity) inwestująca głównie w branży turystycznej. Rynek polski należy do głównych zagranicznych rynków zbytu słowackiego producenta słodyczy (wafelki, cukierki ziołowe) I.D.C. Holding. Spółki słowackie (np. GCE Group) zgłaszają również zainteresowanie sektorem ciepłownictwa w Polsce.

   

  4. Współpraca regionalna

   

  Współpraca władz samorządowych, miast i gmin Polski i Słowacji jest dobrze rozwinięta. Słowackie i polskie regiony mają podpisane 9 umów o partnerstwie. Współpracę realizują także miasta partnerskie. 270 polskich miast i gmin współpracuje, na podstawie odpowiednich umów, z 202 słowackimi miastami i gminami. Współpraca jednostek samorządowych jest najbardziej rozwinięta w obszarach przygranicznych.  

   

  Rozwojowi kontaktów regionalnych sprzyja bliskość językowa, kulturowa, ale także zbieżność interesów w dążeniu do zrównoważonego rozwoju społeczności lokalnych. Znaczącym impulsem dla tej współpracy była realizacja projektów regionalnych finansowanych ze środków unijnych w ramach programu Interreg IIIA Polska-Słowacja 2007-2013 (ok. 180 mln euro). Kontynuacja tych działań jest planowana w ramach programu Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020 (ok. 155 mln euro).

   

  Polsko-słowackie kontakty rozwijają się również w ramach współpracy euroregionów. Na polsko – słowackim pograniczu działają trzy euroregiony: Euroregion Tatry, Euroregion Beskidy oraz Euroregion Karpaty.

   

  Kolejna, jubileuszowa XV edycja Słowacko – Polskiego Forum Gospodarczego, odbyła się 10 listopada 2016 r. w Popradzie na terenie Aquacity Poprad. Uczestnicy z Polski i Słowacji dyskutowali na temat konkretnych form finansowego i niefinansowego wsparcia dla małych i średnich przedsiębiorstw, warunków i różnic w otoczeniu prowadzenia biznesu w Polsce i na Słowacji oraz wyzwań i dobrych przykładów firm wykorzystujących sąsiedztwo Polski i Słowacji. Słowacko – Polskie Forum Gospodarcze regularnie wpisuje się  w ten sposób w kalendarz przedsięwzięć, które w swym zamyśle mają inspirować przedsiębiorców do intensyfikacji współpracy.

   

  Dowodem skutecznej współpracy w zakresie Euroregionu Tatry są bilateralne konferencje i spotkania organizowane przez Europejskie Stowarzyszenie Terytorialnego TATRY. Ostatnie odbyło się 24 listopada 2016 w Nowym Targu.

   

  W dniach 23-24 listopada 2016 odbyło się w Rzeszowie XXI posiedzenie Polsko-Słowackiej Komisji Międzyrządowej ds. Współpracy Transgranicznej, poprzedzone przez spotkanie Polsko-Słowackiej Grupy Roboczej ds. Transportu, które miało miejsce 3 listopada br. w Bratysławie.

   

  5. Współpraca samorządów gospodarczych

  Rozwija się współpraca polskich i słowackich izb gospodarczych oraz związków branżowych. Aktywność izb koncentruje się przede wszystkim na wspieraniu małych i średnich przedsiębiorstw zainteresowanych wejściem na rynek polski i słowacki oraz wspieraniu gospodarczej aktywności społeczności lokalnych.

   

  Najbardziej aktywnie współpracują samorządy gospodarcze regionów przygranicznych Polski (województwa: śląskie, małopolskie i podkarpackie) i Słowacji (regiony: żyliński, preszowski i koszycki).

   

  Ponadto funkcjonują izby oraz stowarzyszenia gospodarcze, które udzielają wsparcia przedsiębiorstwom i prowadzą promocję gospodarczą, a w szczególności:

  • Słowacko-Polska Izba Handlowa w Żylinie,
  • Polsko-Słowacka Izba Przemysłowo-Handlowa w Krakowie,
  • Słowacko Polskie Stowarzyszenie Handlu i Inwestycji Pro – Polonia z siedzibą w Żylinie.

    

   W dniu 21 września 2016 r. Słowacko-Polska Izba Handlowa zorganizowała w regionie żylińskim Kongres małych i średnich przedsiębiorstw krajów V4, którego głównym tematem była logistyka i transport oraz infrastruktura.

  Wcześniej, bo w dniu 19 maja 2016 r. Słowacko-Polska Izba Handlowa zorganizowała wizytę Ambasadora RP na Słowacji i Ambasadora RS w Polsce, przedstawicieli izb handlowych i przygranicznych władz lokalnych na terenie budowy pierwszego odcinka połączenia drogowego od autostrady D3 w Żylinie do granicy z Polską. Celem wizyty było zapoznanie się z postępem prac na budowie odcinka od Świerczynowca do Skalitego, który miał być zrealizowany do końca 2016 r., ale ostatecznie termin ten przesunięto na połowę 2017 r.

   

  W dniu 15 kwietnia 2016 r. Słowacko Polskie Stowarzyszenie Handlu i Inwestycji Pro – Polonia zorganizowało w Popradzie drugie spotkanie nt. „Polska -Partner dla Handlu, Inwestycji i Innowacji w Budownictwie III”, poświęcone rozwoju możliwości dla transgranicznej przedsiębiorczości w branży  budowlanej.

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: