""
close

 • Byť verným mojej vlasti, Poľskej republike

   

 • VYŠEHRADSKÁ SKUPINA

 •  

  Poľsko prevzalo ročné predsedníctvo vo Vyšehradskej skupine (V4), najdôležitejšom zoskupení regionálnej spolupráce  v strednej Európe, na začiatku júla 2016.

   

   

  25 rokov po utvorení skupiny, ktorej cieľom bolo zapojenie našich štátov do euroatlantických štruktúr, sa Poľsko cíti mimoriadne zodpovedné za budúcnosť Európskej únie – inštitúcie garantujúcej rozvoj a prosperitu celého kontinentu. Počas ročného predsedníctva sa Poľsko bude usilovať o to, aby bol hlas V4 v Únii vypočutý a aby sa mohol pozitívne pričiniť k vypracovaniu dobrých riešení pre Európu a zväčšiť tak podporu integračných procesov medzi Európanmi.

   

  Charakter výziev, pred ktorými EÚ stojí a ktoré presahujú priestor spoločenstva, označuje, že vyšehradská spolupráca sa môže stať úspešnou inšpiráciou pre spolupráce štátov celého regiónu strednej a východnej Európy od Baltického mora k Jadranu a Čiernemu moru. Počas svojho predsedníctva bude Poľsko zintenzívňovať politickú spoluprácu, ako aj spoluprácu zameranú na posilnenie súdržnosti regiónu a rozšírenie energetickej a dopravnej infraštruktúry.

   

  Stabilná a prosperujúca Európa znamená bezpečnú Európu. Poľsko bude pokračovať v úsilí predošlých predsedníctiev a sústredí sa na umocnení spolupráce zväčšujúcej spoločnú bezpečnosť. Počas poľského predsedníctva bude V4 intenzívne podporovať realizáciu rozhodnutí varšavského samitu NATO.

   

  Českú republiku, Maďarsko, Poľsko a Slovensko spája spoločné historické dedičstvo a spoločné hodnoty prameniace z kresťanských koreňov Európy. Vyšehradská skupina musí byť blízko k ľuďom a preto Poľsko prijme iniciatívy, ktorých cieľom bude posilnenie kontaktov medzi spoločenstvami našich krajín, ako aj propagácia kultúr krajín strednej Európy v podobe edukačných a vedeckých projektov.

   

  V priebehu minulého štvrťstoročia krajiny V4 rozvinuli blízku spoluprácu založenú na spoločných hodnotách a záujmoch. V4 sa stala známou značkou – symbolom úspešnej iniciatívy schopnej realizovať spoločné záujmy, ako aj ústredným prvkom spolupráce v strednej Európe. Poľské predsedníctvo sa bude usilovať o ďalšiu konsolidáciu významu Vyšehradskej skupiny.

   

  Program poľského predsedníctva bol schválený na stretnutí premiérov krajín V4 v Prahe 8. júna 2016 a jeho priority tvoria:

   

  1. Silný hlas V4 v Európskej únii (koordinácia európskej agendy a spolupráca s ohľadom na kľúčové výzvy),

  2. Budovanie synergie prostredníctvom posilneného dialógu (rozvíjanie spolupráce v regionálnom rozsahu na základe inštitucionálnej a funkčnej synergie),

  3. Bezpečnosť a stabilita regiónu (upevňovanie spolupráce v rozsahu široko vnímanej bezpečnosti),

  4. Identita a imidž V4 (budovanie jednoty na základe spoločného dedičstva a hodnôt, spoločenského rozmeru spolupráce a efektívnych komunikačných stratégií),

  5. Koherentnosť a spojitosť (posilňovanie jednoty a rozvíjanie spolupráce V4 pri zlepšovaní dopravnej infraštruktúry).

   

  Program poľského predsedníctva v anglickom jazyku (súbor pdf)

   

  Správa z poľského predsedníctva vo Vyšehradskej skupine 1. júl 2016 – 30. jún 2017 v anglickom jazyku