""
close

 • Byť verným mojej vlasti, Poľskej republike

   

 • POĽSKÝ INŠTITÚT V BRATISLAVE

 •  

  Poľský inštitút v Bratislave

  Poľský inštitút bol otvorený v septembri 1950 a mal názov Nové Poľsko. Od roku 1982 fungoval ako Poľské informačné a kultúrne stredisko a od 9. februára 1994 existuje ako Poľský inštitút. Už od roku 1953 sídli na tej istej adrese na Nám. SNP. Úlohou inštitútu je šírenie informácií o Poľsku, popularizácia výsledkov poľskej kultúry, umenia a vedy, podporovanie spolupráce medzi Poľskom a Slovenskom v oblasti kultúry, vedy a školstva, prehlbovanie priateľských poľsko-slovenských vzťahov. Ťažiskovou programovou formou realizácie cieľov sú výstavy v našej galérii – asi 12 expozícií ročne. Organizujú sa aj iné podujatia: koncerty, prednášky, projekcie filmov, autorské stretnutia, poetické večery, prezentácie kníh, vedecké semináre, stretnutia literátov, jazykovedcov a prekladateľov poľskej prózy a poézie - ročne viac ako 180 podujatí. Inštitút organizuje ročné kurzy poľského jazyka, na ktoré sa každý rok hlási približne 50-60 osôb. Inštitút udržiava kontakty s viacerými kultúrnymi inštitúciami a tvorivými zväzmi, s ktorými často organizuje spoločné podujatia. Záujemcov o poľskú tlač a knihu iste uspokojí zbierka vyše 10 000 titulov kníh a 60 titulov časopisov.

   

  Adresa:

  Nám. SNP 27, 814 99 Bratislava

  P.O. Box 153

   

   

  Jacek Gajewski

  radca minister – riaditeľ

   

  Monika Olech

  I. radkyňa – zástupkyňa riaditeľa

   

  tel: +421 2 544 32 013, +421 2 544 32 030

   

  email: bratyslawa.ip.sekretariat@msz.gov.pl; skbrains@msz.gov.pl

  internetová stránka: www.polinst.sk

   

  Otváracie hodiny:

  Pondelok – štvrtok: 9:30 – 17:00

  Piatok: 9:00 – 15:00

   

  Sociálne siete:

  www.facebook.com/PolskyInstitutBratislava

  www.twitter.com/PLInstitutBrat

  Print Print Share: