""
close

  • Byť verným mojej vlasti, Poľskej republike

     

  • POLITICKÝ SYSTÉM V POĽSKU

  • Poľská republika je parlamentárna republika, ktorá uplatňuje princíp národnej suverenity, nezávislosti a suverenity štátu, demokratického právneho štátu, občianskej spoločnosti, rozdelenia právomoci, pluralizmu, legalizmu, sociálneho trhového hospodárstva a prirodzenej dôstojnosti ľudskej bytosti.

    Zákonodarná moc je vykonávaná dolnou (Sejm, 460 poslancov, www.sejm.gov.pl) a hornou (Senát, 100 senátorov, www.senat.gov.pl) komorou parlamentu volenou na 4 roky. Sejm vyslovuje vláde dôveru, ktorú môže vysloviť len konštruktívne. Výkonná moc je vykonávaná Radou ministrov na čele s premiérom (www.premier.gov.pl) a prezidentom (www.prezydent.pl). Prezidentské voľby sú priame, dĺžka volebného obdobia je 5 rokov. Kandidát  na prezidenta musí byť občanom Poľskej republiky nie mladším ako 35 rokov a získať minimálne 100 tisíc platných podpisov občanov s volebným právom. Súdna moc je vykonávaná Najvyšším a Ústavným súdom.

    Print Print Share: