""
close

 • Byť verným mojej vlasti, Poľskej republike

   

 • KONTAKTNÉ ÚDAJE

 • Konzulárny referát

   

  ul. Paulínyho 7
  814 91  Bratislava

   

  Úradné dni a hodiny:
  pondelok-piatok: 09.00.-12.30

   

  tel: 00421 2 5949 0211
  fax: 00421 2 5441 3193

  e-mail: bratyslawa.amb.wk@msz.gov.pl
   
  Núdzové telefónne číslo mimo pracovných hodín:
  00421 911 133 853

  Print Print Share: