""
close

 • Byť verným mojej vlasti, Poľskej republike

   

 • KONZULÁRNE POPLATKY

 • VÝŤAH ZO SADZOBNÍKA KONZULÁRNYCH POPLATKOV

  MENA: EURO

   

   VÍZOVÉ ÚKONY

   

   

  Druh úkonu

  konzulárny poplatok

  EUR

  1.

  Podanie  a posúdenie žiadosti o udelenie schengenského víza

  60

  2.

  Podanie a posúdenie žiadosti o udelenie národného víza

  60

  3.

  Podanie a posúdenie žiadosti o opätovné posúdenie žiadosti o vydanie schengenského alebo národného víza

  60

   

  INÉ ÚKONY V CUDZINECKÝCH VECIACH

   

   

  Druh úkonu

  konzulárny poplatok

  EUR

  1.

  Podanie a spracovanie žiadosti o udelenie povolenia na prechodný pobyt

  200

  2.

  Doručenie  rozhodnutia vojvodu o udelení povolenia na prechodný pobyt

  120

  3.

  Vydanie dočasného poľského cestovného dokladu pre cudzinca

  90

   

  POTVRDENIA

   

   

  Druh úkonu

  konzulárny poplatok

  EUR

  1.

  Získanie a doručenie informácií o osobe z poľského trestného registra

  60

  2.

  Vydanie potvrdenia o dovoze zbrane na územie Poľska alebo o prevoze zbrane  v tranzite

  60

  3.

  Vydanie potvrdenia o dovoze mŕtvej osoby alebo telesných pozostatkov

  50

  4.

  Vydanie iného potvrdenia ako vyššie uvedené

  30

   

  NOTÁRSKE ÚKONY

   

  1.

  Overenie listiny

   

  30

  2.

  Vyhotovenie a overenie prekladu z poľského do cudzieho jazyka alebo z cudzieho do poľského jazyka – za každú začatú stranu prekladu

  90

  3.

  Overenie prekladu z poľského do cudzieho jazyka alebo z cudzieho do poľského jazyka – za každú začatú stranu prekladu

  30

  4.

  Vyhotovenie a overenie zhodnosti odpisu, výpisu, výťahu alebo fotokópie s

  Predloženým originálom alebo overeným odpisom  tejto listiny

  60

  5.

  Overenie zhodnosti odpisu, výpisu, výťahu alebo fotokópie s predloženým originálom  alebo  overeným odpisom tejto listiny

  30

  6.

  Overenie podpisu

  30

   

  INÉ ÚKONY

   

  Druh úkonu

  konzulárny poplatok

  EUR

  1.

  Doručenie listiny zaslanej z poľského úradu na žiadosť osoby zdržiavajúcej sa v zahraničí

  30

  2.

  Zaslanie korešpondencie do Poľska úradnou cestou

  20

   

  Print Print Share: