""
close

 • Byť verným mojej vlasti, Poľskej republike

   

 • ŽIADOSŤ O POTVRDENIE POĽSKÉHO ELEKTRONICKÉHO PODPISU

 •  

  Informácia pre žiadateľov, ktorí na Konzulárnom oddelení Veľvyslanectva Poľskej republiky v Bratislave podávajú žiadosť o potvrdenie „Profilu zaufanego ePUAP” (t. j. elektronického podpisu):

   

  1. Základnou podmienkou na vybavenie žiadosti o potvrdenie  „Profilu zaufanego ePUAP” (t. j. elektronického podpisu) je mať udelené poľské evidenčné číslo – „numer ewidencyjny PESEL”.
  2. Konzulárne oddelenie nesprostredkúva jeho udelenie na vyššie uvedený účel; robí tak jedine v prípade vydania poľského cestovného pasu osobe, ktorá má poľskú štátnu príslušnosť,  a toto číslo ešte nemá udelené. Informácie o  udelení cudzincovi čísla PESEL sa nachádzajú na internetovej stránke https://obywatel.gov.pl/dokumenty-i-dane.../uzyskaj-numer-pesel-dlacudzoziemcow  
  3. Pri elektronickej registrácii žiadosti o potvrdenie „Profilu zaufanego ePUAP”
   (t. j. elektronického podpisu) musia byť žiadateľove mená a priezviská, ktoré obsahujú slovenské (alebo iné nepoľské) diakritické znamienka, napísané VEĽKÝMI PÍSMENAMI – napríklad: ŽELMÍRA ĎÖŠÚKÉŇOVÁ ŘYĽOVÁ
  4. Osoby, ktoré majú  viac ako jedno meno, musia pri zakladaní konta na internetovej stránke epuap.gov.pl pamätať na to, že treba uviesť IBA prvé meno (v opačnom prípade žiadateľovo konto nebude potvrdené).

  Print Print Share: