""
close

 • Byť verným mojej vlasti, Poľskej republike

   

 • ŠTRUKTÚRA A PERSONÁL

 •  

  Diplomatický zbor

   

  POLITICKO-EKONOMICKÉ ODDELENIE:

   

  Bartosz Tymkowski, radca, vedúci oddelenia

  Piotr Drobniak, radca minister - ekonomické záležitosti

  Monika Walczak, I. radkyňa

  Robert Frelik, II. tajomník

   

  KONZULÁRNY REFERÁT:

   

  Stanisław Kargul, radca minister, vedúci referátu, konzul

   

   

  ADMINISTRATÍVNO-FINANČNÝ REFERÁT:

   

  Dominika Zalewska-Małek, II. tajomníčka, vedúca referátu, vicekonzulka

   

   

  ATAŠÁT OBRANY:

  plk. Andrzej Kapica, pridelenec obrany - vojenský a letecký pridelenec

   

   

  Print Print Share: