""
close

 • Byť verným mojej vlasti, Poľskej republike

   

 • VEĽVYSLANEC

 •  

   

   

  Krzysztof Strzałka

  Mimoriadny a splnomocnený veľvyslanec v Slovenskej republike

   

  Krzysztof Strzałka je profesionálny diplomat, absolvent Jagelovskej univerzity (Historická fakulta a postgraduálne štúdium managementu a biznisu), ako aj Univerzity La Sapienza v Ríme (Fakulta politických vied). V roku 1999 získal titul doktora humanistických vied. Od roku 2005 pracuje na funkčnom mieste docenta v Ústave európskych štúdií Jagelovskej univerzity.

   

  Po ukončení aplikačného diplomaticko-konzulárneho programu pôsobil ako 1. tajomník na Veľvyslanectve Poľskej republiky v Ríme. V rokoch 2006-2008 pracoval na Oddelení plánovania a stratégie zahraničnej politiky, ako aj na Odbore európskej politiky MZV. V rokoch 2008-2012 vykonával funkciu generálneho konzula Poľskej republiky v Miláne. Od roku 2013 pracoval na Oddelení spolupráce s poľskou menšinou a Poliakmi žijúcimi v zahraničí, a následne na Oddelení verejnej a kultúrnej diplomacie, kde bol o.i. námestníkom riaditeľa (2016-2018).

  Print Print Share: